Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Вступ

  § Розділ 1. Жіночі людські права: суспільний поступ та надбання

  § 1. 1. «Жіноче питання»: політичний, правовий та соціальний аспекти

  § 1. 2. Методологічні підходи до вивчення прав жінок та їх втілення у різних політико–правових доктринах

  § Розділ 2. Економіка та політика: зони порушення прав жінок

  § 2. 1. Права жінок в економічній сфері

  § 2. 2. Політика і права жінок: проблеми зміни пріоритетів

  § Розділ 3. Коли приватне стає політичним: репродуктивні права, шлюб та сім`я, свобода від насильства

  § 3. 1. Охорона здоров’я та репродуктивні права жінок

  § 3. 2. Міжнародні правові норми і державна політика України

  § 3. 3. Право жінок на свободу від насильства

  § Розділ 4. Частково безправні: позбавлені батьківщини та позбавлені волі

  § 4. 1. Питання захисту прав жінок–біженок, репатріанток та переміщених осіб

  § Розділ 5. Торгівля жінками – порушення прав людини

  § 5. 1. Жіноцтво та проблеми примусової праці. Дискусії навколо визначення індустрії сексу як можливої сфери зайнятості

  § 5. 2. Торгівля людьми – сучасна форма рабства

  § 5. 3. Ініціативи українського уряду та діяльність неурядових організацій
       § Додаток до розділу

  § Розділ 6. Міжнародний досвід захисту прав жінок та його впровадження в Україні

  § 6. 1. Механізми використання міжнародних організацій для контролю за дотриманням прав жінок

  § 6. 2. Національні інституції із забезпечення прав людини: рекомендації міжнародних організацій та український досвід
       § Додаток до підрозділу

  § 6. 3. Неурядові організації та їх вплив на процес формування жіночої політики
       § Словник спеціальних термінів і понять
       §  Бібліографія

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.