Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.

  КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  Магістра за спеціальністю                (

  8.070904— "Землевпорядкування та кадастр"

  Термін навчання:   1,5 років Освітній рівень:     Магістр

  Профіль                Реформування     земельних     відносин,     управління

  спеціаліста:           земельними ресурсами, землевпорядкування, ведення

  державного земельного кадастру, аналіз і оцінка рівня

  використання земель.

  Сфера професійної діяльності:

  Магістр готується для реалізації земельної політики держави при реформуванні земельних відносин, управлінні земельними ресурсами, організації раціонального використання і охорони земель, реформуванні ведення державного земельного кадастру, організації ринку землі, розробка прогнозів та складання схем раціонального використання і охорони земель, територіального планування землекористування, організації використання та впорядкування земель в межах населених пунктів, реєстрація прав власності на землю та іншу нерухомість, регулювання ринку землі, розробка законодавчих та нормативних актів з земельних питань тощо.

  145

   

  Призначається для роботи в Державному комітеті України по земетьних ресурсах та його органах на місцях, Інституті землеустрою УААН та його філіях, центрах Державного земельного кадастру, науково-дослідних організаціях і установах, навчальних закладах.

  Можливості продовження освіти:

  Магістр, отримавши глибоку теоретичну підготовку професійного спрямування, оволодівши основними принципами ділового адміністру-ванн* може продовжити навчання в аспірантурі за напрямом "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища". Термін навчання 3-4 роки.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.