Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.

  КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

  спеніаліста за спеціальністю

  7.070904 "Землевпорядкування та кадастр"

  Термін навчання:        5 років

  Освітній рівень:   Спеціаліст

  Профіль                Реформування   земельних   відносин,   управління

  спеніаліста:           земельними      ресурсами,      землевпорядкування,

  ведення державного земельного кадастру.

  Сфера професійної діяльності:

  Спеціаліст підготовлений для реалізації земельної політики держави при реформуванні земельних відносин, управлінні земельними ресурсами, шляхом розробки програм, схем і проектів землеустрою та іншої землевпорядної документації, ведення державного земельного кадастру, проектування та реалізації землеохоронних заходів, забезпечення процесу формування ринку землі шляхом приватизації земельних ділянок та нерухомості, їх обігу, здійснення моніторингу та державного контролю за раціональним використанням і охороною земель, аналіз і оцінка рівня використання земель, розробка прогнозів та складання схем раціонального використання і охорони земель, організація здійснення заходів щодо поліпшення використання та охорони земель, територіальне планування землекористування, організація використання та впорядкування земель в межах населених пунктів.

  Призначається для роботи в Державному комітеті України по земельних ресурсах та його органах на місцях, Інституті землеустрою УААН та його філіалах, центрах державного земельного кадастру, науково-дослідних організаціях і установах, навчальних закладах, госпрозрахункових організаціях, в органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, організаціях, установах.

  Можливості продовження освіти:

  Спеціаліст, отримавши глибоку теоретичну підготовку професійного спрямування, може продовжити навчання за фаховою програмою для одержання кваліфікації "магістра землевпорядкування та кадастру"-Термін навчання 1 рік.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   45.  46.  47.  48.  49.  50.  51.  52.  53.  54.

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.