Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49. > 

  9.5.  Правове забезпечення землеустрою

  В   системі  державного  управління   землеустроєм   важливе   місце

  займає його правове забезпечення. "В Даний час правове регулювання

  f землеустрою   здійснюється   Земельним   кодексом   України   та   іншими

  •               законодавчими актами, які регламентують правовий статус землеустрою

  ^"У країни.

  127

   

  Таким чином, аналіз правових нормативних актів вказує на наявність правового вакууму в землевпорядкуванні, що вимагає прийняття самостійного федерального закону "Про землеустрій".

  Необхідність прийняття закону "Про землеустрій" була визнана в новій редакції Земельного кодексу України.

  Прийняття закону "Про землеустрій" стане правовою основою для проведення землеустрою як системи заходів, спрямованих на забезпечення регулювання земельних відносин, проведення територіального і природно-сільськогосподарського районування земель, їхнього вивчення, створить умови для раціонального використання й охорони земель, забезпечення гарантій власникам і користувачам земельних ділянок.

  Пропонується слідуюча структура і зміст проекту Закону України "Про землеустрій":

  Розділ 1. Загальна частина.

  Глава 1.Основні положення.

  Стаття 1. Основні терміни.

  Стаття 2. Поняття землеустрою.

  Стаття 3. Законодавство про землеустрій та його завдання.

  Стаття 4. Завдання законодавства про землеустрій.

  Стаття 5. Об'єкти землеустрою.

  Стаття 6. Суб'єкти землеустрою.

  Стаття 7. Принципи землеустрою.

  Стаття 8. Обов'язковість здійснення землеустрою.

  Стаття 9. Підстава здійснення землеустрою.

  Глава 2. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування в сфері регулювання здійснення землеустрою.

  Стаття 10. Повноваження Верховної Ради України в сфері регулювання землеустрою.

  Стаття 11. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим в сфері регулювання землеустрою.

  Стаття 12. Повноваження обласних рад в сфері регулювання здійснення землеустрою.

  Стаття 13. Повноваження Київської і Севастопольської міських рад в галузі управління землеустроєм.

  Стаття 14. Повноваження районних рад в галузі управління землеустроєм.

  Стаття 15. Повноваження міських рад в галузі управління землеустроєм

  Стаття 16. Повноваження сільських, селищних, міських рад в галузі управління землеустроєм.

  128

   

  Глава 3. Повноваження органів виконавчої влади в сфері управління землеустроєм.

  Стаття 17. Повноваження Кабінету Міністрів України в галузі управління землеустроєм.

  Стаття 18. Повноваження центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів в галузі управління землеустроєм.

  Стаття 19. Повноваження Ради міністрів Автономної Республікл Крим у галузі управління землеустроєм.

  Стаття 20. Повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі управління землеустроєм.

  Розділ II. Організація землеустрою.               •   .

  Глава 4. Система землеустрою.

  Стаття 21. Державна система землеустрою.                < -

  Стаття 22. Землевпорядний процес.

  Стаття 23. Землевпорядна діяльність.             *              • і

  Стаття 24. Учасники відносин, які виникають при землеустрої.

  Глава 5. Види землеустрою та землевпорядної документації.

  Стаття 25. Види землеустрою. Стаття 26. Територіальний землеустрій. Стаття 27. Внутрігосподарський землеустрій. Стаття 28. Зокремлений землеустрій. Стаття 29. Землевпорядна документація. Стаття 30. Проекти землеустрою.

  Стаття 31. Робочі проекти заходів з організації використання, поліпшення та охорони земель.

  Стаття 32. Правовий статус землевпорядної документації. Стаття 33. Правовий статус землевпорядних проектів.

  Глава 6. Територіальний землеустрій на загальнодержавному і регіональному рівнях.

  Стаття 34. Генеральна та регіональні схеми використання та охорони земель.

  Стаття 35. Схеми землеустрою адміністративио-територіальни> утворень.

  Стаття 36. Техніко-економічні обгрунтування використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень.

  Стаття 37. Проекти встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних утворень.

  Стаття 38 Проекти встановлення і зміни меж міст, селищ та сіл. '

  Стаття 39. Проекти встановлення і зміни меж територій з особливими природоохоронними, рекреаційними, заповідними режимами та зон з особливим режимом використання.

  129

   

  Стаття 40. Врахування громадських інтересів під час землеустрою на регіональному рівні.

  Глава 7. Територіальний землеустрій на місцевому рівні.

  Стаття 41. Схеми землеустрою територій сільських, селищних та міських рад.

  Стаття 42. Проекти землеустрою територій сільських та селищних рад.

  Стаття 43. Плани земельно-господарського устрою земель в межах міст та селищ.

  Стаття 44. Проекти формування земель права державної та комунальної власності.

  Стаття 45. Проекти встановлення і зміни меж землеволодінь та земл екористу вань.

  Стаття 46. Проекти відведення земельних ділянок.

  Стаття 47. Проекти кадастрового землеустрою.

  Стаття 48. Врахування держаних інтересів під час землеустрою на місцевому рівні.

  Глава 8. Внутрігосподарський та зокремлений землеустрій на місцевому рівні.

  Стаття 49. Проекти внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських підприємств.

  Стаття 50. Проекти внутрігосподарського землеустрою фермерських господарств.

  Стаття 51. Проекти внутрігосподарського землеустрою особистих селянських господарств.

  Стаття 52. Проекти організації та влаштування території садівничих товариств.

  Стаття 53. Проекти влаштування земельних ділянок для городництва.

  Стаття 54. Проект влаштування земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби.

  Стаття 55. Проекти внутрішньої організації використання земель несільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

  Стаття 56. Особливості організації території землекористування установ та організацій природного заповідного фонду.

  Стаття 57. Врахування державних інтересів під час внуїрігосподарського землеустрою.

  Стаття 58. Врахування громадських і приватних інтересів під час внуїрігосподарського землеустрою.

  Стаття 59. Режим використання земель, встановлений проектами внуїрігосподарського землеустрою.

  130

   

  Стаття 60. Режим проектів зокремленого землеустрою на місцевому рівні.

  Розділ III. Регулювання планування раціонального використання і

  охорони земель та землеустрою.   •   *'

  Глава 9. Нормативне регулювання планування, використання і охорони земель та їх землеустрою.

  Стаття 61. Нормативне регулювання планування і організації використання та охорони земель.

  Стаття 62. Стандартизація та нормування в галузі землеустрою.

  Стаття 63. Регіональні правила землеустрою.

  Стаття 64. Місцеві правила землеустрою.

  Стаття 65. Топографо-геодезичні, аерофотогеодезичні і картогра­фічні роботи при землеустрої.

  Стаття 66. Ґрунтові, геоботанічні містобудівні, меліоративні та інші обстеження і вишуки при землеустрої.

  Стаття 67. Інвентаризація земель.   м

  Стаття 68. Земельно-оціночні роботи при землеустрої.

  Стаття 69. Правовий статус плану (карти) об'єкту землеустрою.

  Стаття 70. Тематичні карти і атласи стану та використання земель.

  Стаття 71. Правовий статус меж об'єктів землеустрою.

  Стаття 72. Дозвіл на землеустрій.

  Стаття 73. Дотримання регіональних та місцевих правил земле­устрою.

  Стаття 74. Надання вихідних даних.

  Стаття 75. Погодження та затвердження землевпорядної доку­ментації та проектів.

  Стаття 76. Порядок перенесення в натуру (на місцевість) проектів землеустрою і їх реалізація.

  Стаття 77. Землевпорядне обслуговування об'єктів землеустрою

  Стаття 78. Авторський нагляд за здійсненням проектів землеустрою.

  Стаття 79. Державний фонд даних, одержаних в результаті здійснення землеустрою.

  Розділ IV. Державне управління в галузі землеустрою.

  Глава 10. Управління системою землеустрою.

  Стаття 80. Функції держави в управлінні землеустроєм. Стаття 81. Державні органи та організації з землеустрою. Стаття 82. Відносини між учасниками землеустрою. Стаття 83. Організація і планування землеустрою. Стаття 84. Фінансування землеустрою. Стаття 85. Ліцензування землевпорядної діяльності.

  131

   

  Стаття 86. Моніторинг здійснення землевпорядних заходів. Стаття 87. Державний контроль за проведенням землеустрою. Стаття 88. Вирішення спорів в процесі здійснення землеустрою.

  Глава 11. Землевпорядна експертиза.

  Стаття 89. Об'єкти землевпорядної експертизи. Стаття 90. Державна землевпорядна експертиза. Стаття 91. Обов'язковість виконання висновків державної земле­впорядної експертизи.

  Глава 12. Відповідальність за порушення законодавства про землеустрій.

  Стаття 92. Відповідальність за порушення законодавства про землеустрій.

  Стаття 93. Відшкодування збитків, нанесених в результаті порушення законодавства про землеустрій.

  Розділ V. Прикінцеві положення.

  Поряд із прийняттям закону України "Про землеустрій" необхідно розробити і прийняти ряд підзаконних нормативних актів.

  Основними питаннями, що повинні регулюватися підзаконними актами, є:

  порядок   встановлення   (відновлення)   меж       адміністративно-

  територіальних утворень;

  порядок     вилучення     і     надання     земельних     ділянок     для

  державних і  комунальних потреб та порядок відчуження  земельних

  ділянок приватної' власності;

  •               порядок    зміни    цільового    призначення    та   функціонального

  (госпсдарського) використання земельних ділянок приватної власності;

  •               склад,  зміст  і  порядок встановлення  публічних  та  приватних

  сервііугів, обмежень у використанні земель;

  » порядок розробки довгострокових програм та планів використання і охорони земель;

  •               правила,   що   регламентують   землеустрій   в   зонах   особливого

  регулювання містобудівної діяльності;

  »порядок землевпорядного супроводу земельної реформи;

  порядок     розмежування     земель     (проведення     кадастрового

  землеустрою);

  стандарти   (положення)   землеустрій)    в   умовах   техногенного

  забруднення земель тощо.

  Чазначений перелік не обмежує розробку і прийняття інших    підзаконних    актів,    пов'язаних    із    встановленням    порядку

  132

   

  організації і  виконання землевпорядних робіт, складу і змісту земле­впорядного процесу, вимог до них.

  Нормативні акти розробляються центральним органом виконавчої влади по земельних ресурсах та Інститутом землеустрою УААН.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47.  48.  49. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.