Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47. > 

  9.3. Формування джерел фінансування проведення землеустрою

  Землеустрій здійснюється державними і комунальними землевпорядними організаціями, головним чином, за рахунок засобів державного і місцевих бюджетів. За рахунок засобів громадян і юридичних рсіб здійснюється лише розробка землевпорядних проектів, пов'язаних з влаштуванням території, корінним поліпшенням і охороною земельних ділянок від селів, зсувів, підтоплення, засолення тощо. Таке формування джерел коштів не дає можливості забезпечити виділення коштів для виконання всіх зростаючих обсягів землевпорядних робіт, особливо тих, які пов'язані з передачею земельних ділянок у власність і володіння громадян, межуванням земель, реорганізацією сільськогосподарських підприємств і інших робіт.

  В даний чгю виникає нагальна потреба в поновленні і розширенні комплексу землевпорядних робіт, пов'язаних з вивченням земельного

  124

   

  фонду, плануванням використання й охорони земель, підготовкою документів, необхідних для реєстрації права на земельні ділянки, а також з обігом земель.

  У зв'язку з цим найближчим часом необхідно розглянути шляхи формування джерел фінансування землеустрою.

  Основним критерієм формування коштів для здійснення робіт з землеустрою повинно бути ув'язування джерел фінансування складу землевпорядних робіт з їх соціально-економічною значимістю, а також фінансовою та інвестиційною політикою держави.

  В якості джерел фінансування повинні виступати:

  •               кошти  державного  бюджету.  За  рахунок  цих  коштів   повинні

  виконуватися роботи з землеустрою на землях державної власності при

  розробці і здійсненні державних програм, пов'язаних з використанням та

  охороною   земельних   ресурсів,   вивчення   і   планування   використання

  земель, інвентаризацією земель та інших державних потреб;

  •               кошти     бюджетів     областей     та     Уряду     АР     Крим.     За

  рахунок цих коштів повинні виконуватися роботи з землеустрою для

  потреб регіонів і на землях, що знаходяться в державній власності і їх розпорядженні, а також при розробці і здійсненні регіональних програм;

  •               коштів місцевих бюджетів. За рахунок цих коштів виконуються

  роботи для комунальних потреб і на землях, що знаходяться в комунальній

  власності;

  •               коштів   громадян   і   юридичних   осіб   при   проведенні   робіт

  за їх клопотаннями.

  Доцільно при цьому конкретизувати види робіт, які виконуються за рахунок коштів громадян і юридичних осіб, а також прийняти відповідні нормативні акти по встановленню прийнятної плати за проведення землевпорядних робіт, яке повинне здійснюватися шляхом введення фіксованих і загальних меж плати, обумовленої з економічно обгрунтованою точністю, а також шляхом руйнування існуючої сьогодні монополії на проведення цих робіт за допомогою розвитку конкуренції між розробниками землевпорядної документації.

  Як додаткові джерела засобів на виконання землеустрою можуть залучатися:

  банківські  кредитні  ресурси  і  засоби  приватних інвесторів  на

  рішення локальних землевпорядних задач;

  спеціалізовані позабюджетні фонди, які формуються відповідно до

  земельного законодавства органами місцевого самоврядування.

  125

   

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46.  47. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.