Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46. > 

  9.2. Впорядкування відносин між учасниками землеустрою

  Одним з напрямів розвитку землеустрою є впорядкування відносин, що виникають між учасниками землеустрою, якими є замовники і розроблювані землевпорядної документації, а також треті особи, чиї права і законні інтереси можуть бути порушені при проведенні землеустрою.

  Замовниками землевпорядної документації є особи, які прийняли рішення або порушили клопотання про проведення землеустрою. Обов'язковою умовою при цьому повинно бути забезпечення замовником фінансування землевпорядних робіт.

  Як замовники землевпорядної документації можуть виступати:

  центральні органи виконавчої влади,  органи виконавчої влади

  регіонів та районів, органи місцевого самоврядування;

  громадяни та юридичні особи, що претендують на надання їм

  земельної ділянки.

  Як замовник також може виступати центральний орган виконавчої влади по земельних ресурсах і його підрозділи при передачі їм цих повноважень органом, що прийняв рішення про проведення землеустрою.

  При цьому підставою для проведення землеустрою є:

  рішення центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої

  влади регіонів та районів, органів місцевого самоврядування;

  заяви (клопотання) громадян і юридичних осіб щодо надання їм

  земельних площ, які направляються у відповідні органи виконавчої або

  місцевого самоврядування влади, у віданні яких знаходяться землі;

  договори між громадянами і юридичними особами (власниками

  земельних ділянок, землекористувачами, орендарями) і розроблювачами

  землевпорядної документації.

  Як розроблювачі землевпорядної документації можуть виступати державні та комунальні землевпорядні організації по земельних ресурсах, а

  122

   

  також інші фізичні і юридичні особи, що одержали у встан'овленому

  порядку ліцензії на виконання землевпорядних робіт йдпЬвідног/до

  законодавства України.     '

  Взаємини між замовником і розроблювачем землевпорядної документації регулюються відповідно до законодавства України договором (контрактом).

  З метою впорядкування розробки землевпорядної документації, досягнення якості відповідного прийнятим стандартам, розроблювач землевпорядної документації зобов'язаний:

  керуватися    законодавством    України,    законами    й    іншими

  нормативними  правовими   актами  органів  державної влади,  а   гакож

  вимогами інструкцій, нормативно-технічних документів;

  дотримуватися   прав   і   законних   інтересів   осіб,   які   можуть

  бути порушені при землеустрої;

  повідомляти зацікавлених осіб про проведення землеустрою;

  дотримуватися       вимог       законодавства       про       державну

  таємницю у відношенні інформації, отриманої в зв'язку з проведенням

  землеустрою.

  Розроблювач землевпорядної документації несе повну відповідальність за вірогідність, якість і екологічну безпеку заходів, передбачених землевпорядною документацією.

  Значного удосконалення вимагають питання визначення розробників землевпорядної документації. При проведенні землевпорядних робіт за рахунок коштів бюджетів всіх рівнів підбір виконавців здійснюється уповноваженим органом виконавчої влади по земельних ресурсах у встановленому порядку.

  Громадяни і юридичні особи при замовленні на виконання землевпорядних робіт за рахунок своїх коштів мають право на вибір розробника землевпорядної документації, якщо інше не передбачено законом.

  Останнім часом на ринку землевпорядних робіт, крім державних землевпорядних організацій, з'явилася значна кількість інших проектних організацій і приватних землевпорядників. Це дало можливість прискэрити виконання зростаючих обсягів землевпорядних робіт, пов'язаних з формуванням землекористування, оборотом і межуванням земель. Реізом з тим, значно знизилася якість землевпорядної документації. У зв'язку з цим потрібно впорядковувати добір розробників землевпорядної документації шляхом розподілу замовлень на землевпорядні роботи на конкурсній основі (торгах) між державними землевпорядними організаціями та іншими землевпорядними організаціями і приватними землевпорядниками. Поряд з цим необхідно розглянути питання про виконання землевпорядних робіт, пов'язаних з плануванням використання земель, установленням їх цільового використання, інших робіт, що мають державний характер, тільки спеціалізованими державними землевпорядними організаціями.

  123

   

  • Одним з факторів, що впливають на впорядкування ринку землевпорядних робіт, а також визначальним обов'язком для виконання вимоги при здійсненні землевпорядної діяльності, є ліцензування землевпорядних робіт. В даний час у зв'язку з прийняттям законодавства про ліцензійну діяльність землевпорядні роботи підлягають ліцензуванню. Перелік ліцензованих робіт необхідно уточнити, зокрема в частині:

  проведення     комплексу    робіт    по     межуванню    земель    із

  встановленням (відновленням) на місцевості границь адміністративно-

  територіальних утворень і землекористувань по єдиній державній системі,

  оформлення планів (креслень) границь земельних ділянок;

  інвентаризації земель усіх категорій* у т.ч. земель міст і інших

  поселень;

  проведення землевпорядних, ґрунтових і геоботанічних обстежень;

  ведення     банків     тематичних     карт     і     планів     стану     та

  використання земель;

  здійснення      робіт     зі      створення      земельно-інформаційних

  систем, ведення банків (фондів) даних землеустрою;

  проведення робіт зі  складання та відновлення в графічному  і

  цифровому видах тематичних карт, планів, атласів стану й використання

  земель, підготовка їх до видання і видання.

  Отже, є нагальною необхідність розглянути і прийняти відповідні зміни до законодавства про ліцензійну діяльність в частині введення ліцензування на землевпорядні роботи, що дасть можливість впорядкувати ринок землевпорядних робіт, виключити з переліку розробників землевпорядної документації фізичних і юридичних осіб, які не мають права на виконання зазначених робіт.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   36.  37.  38.  39.  40.  41.  42.  43.  44.  45.  46. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.