Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34. > 

  6.5. Зокремлений землеустрій

  В умовах ринкових відносин змінюється спрямованість зокремленого землеустрою, який направлений на здійснення ірунтозахисних, природоохоронних, меліоративних та заходів щодо збереження і підвищення родючості ґрунтів. Обсяги зазначених заходів встановлюються в залежності від розміру земель з особливим режимом використання, від їх природоохоронної і господарської значимості, економічних можливостей господарства тощо.

  Зокремлений землеустрій не визначений змістом землеустрою в Земельному кодексі України. Разом з тим, зміст робіт по зокремленому землеустрою випливає із завдань, викладених в пункті "д" ст. 183 Земельного кодексу України. Зокрема, до основних завдань землеустрою віднесено "розробку системи заходів по збереженню і поліпшенню природних ландшафтів, відновленню і підвищенню родючості грунтів, рекультивації порушених земель і землюванню малопродуктивних угідь, захисту земель від ерозії, підтоплення, висушення, зсувів, вторинного засолення і заболочення, ущільнення, забруднення промисловими відходами і хімічними речовинами та інших видів деградації, по консервації деградованих і малопродуктивних земель, попередження інших негативних явищ", які реалізуються через відповідне поліпшення угідь або земель.

  Таким чином, до зокремленого землеустрою можна віднести такі основні види робіт [23]:

  1)             складання     робочих     проектів     культуртехнічних     заходів,

  влаштування    культурних    пасовищ,    засипки    і    вирівнювання    ярів,

  рекультивації земель, землювання малопродуктивних угідь, влаштування

  багаторічних насаджень і виноградників, терасування тощо;

  складання   робочих   проектів   агротехнічних   протиерозійних

  заходів, організації вирощування сільськогосподарських культур, освоєння

  земель для сільськогосподарських потреб, організації і забудови територій

  колективних садів;

  складання    робочих    проектів    створення    захисних    лісних

  насаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд.

  В сучасних умовах з'явились нові види робіт по зокремленому землеустрою. Це складання робочих проектів з консервації деградованих і малопродуктивних земель, очищення угідь забруднених радіонуклідами, промисловими відходами і хімічними речовинами тощо.

  95

   

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.