Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33. > 

  6.4. Внутрігосподарський землеустрій

  Внутрігосподарський        землеустрій          (землевпорядкування)

  проводиться з метою територіальної організації землі і виробництва, в основному, сільськогосподарських підприємств, селянських та фермерських господарств в межах їх землекористування, яка забезпечує ефективність сільськогосподарського виробництва, раціональне використання земель, створення сприятливого екологічного середовища і поліпшення природних ландшафтів.

  Внутрігосподарський землеустрій, згідно ст. 184 Земельного кодексу України, включає види робіт з:

  а)             складання   проектів  землеустрою,   що  забезпечують  еколого-

  економічне   обгрунтування   сівозмін,   упорядкування   угідь,   а   також

  розроблення заходів щодо охорони земель;

  б)            розроблення  іншої землевпорядної документації,  пов'язаної з

  використанням та охороною земель.

  Разом з тим цей перелік робіт з внутрігосподарського землеустрою є не повним і вичерпним. Його необхідно доповнити і розкрити, зокрема, такими видами робіт:

  складання  проектів   внутрігосподарського   землеустрою   (орга­

  нізації території, формування меж земельних угідь з особливим режимом

  використання,     встановлення     земельних     сервітутів,     запровадження

  прогресивних форм організації управління землекористуванням і вироб­

  ництвом   тощо)   сільськогосподарських   підприємств,   фермерських   та

  .особистих селянських господарств;

  складання   проектів   організації   та   упорядкування   території

  садівничих товариств, земельних ділянок для городництва, сінокосіння і

  випасання худоби громадян;

  складання   проектів   внутрішньої  організації  використання   та

  охорони земель (встановлення обмежень та земельних сервітутів тощо)

  несільськогосподарських підприємств, установ та організацій;

  складання  проектів  внутрішньої організації  використання  та

  охорони     земель     установ     та     організацій     природно-заповідного,

  рекреаційного, оздоровчого фондів.

  ,    Проект внутрігосподарського землевпорядкування сільськогосподар­ських землекористувань повинен забезпечувати створення умов:

  1) для збалансованого використання ресурсного потенціалу земельних   угідь,   трудових   і   матеріальних   ресурсів   відповідно   до

  93

   

  визначеної, виходячи з придатності земель, спеціалізації і оптимальних обсягів виробництва;

  2)             для     стабільної     організації     території     господарства     і

  сільськогосподарського виробництва;

  3)             для    комплексного    розміщення    й    використання    об'єктів

  виробничої та інженерної інфраструктури і меліоративних систем;

  4)             для збереження цінних сільськогосподарських угідь, відтворення і

  підвищення   родючості   ґрунтів,   поліпшення   природних   ландшафтів   і

  створення сприятливого екологічного середовища;

  для  максимального використання  виробничого  і  природного

  потенціалу та впровадження адаптивних систем землеробства;

  для оптимального взаємозв'язку між поселеннями, виробничими

  центрами, розміщенням і організацією виробництва.

  Досвід проведення робіт з внутрігосподарського землеустрою в період формування нових земельних відносин і розвитку ринкових відносин показав, що його завдання значно ускладнилися.

  У зв'язку з необхідністю посилення ролі держави в частині контролю за дотриманням природоохоронних вимог, режиму й умов використання земель, екологізації систем ведення сільськогосподарського виробництва повинна бути забезпечена розробка цих питань на відповідному рівні в проектах внутрігосподарського землеустрою.

  При зниженні рівня державного регулювання землекористування техніко-економічне обгрунтування виробничої програми розробляється не з розрахунку "контрольних показників", обумовлених державою, а на основі потенційної продуктивності земель сільськогосподарського підприємства або селянського, фермерського господарства, забезпеченості його трудовими і матеріальними ресурсами, бажано на основі розробленого (до або в процесі землевпорядкування) бізнес-плану.

  Бізнес-план є документом, який визначає всі основні аспекти майбутнього функціонування сільськогосподарського підприємства або селянського та фермерського господарства і повинний дати відповідь на запитання: чи варто вкладати кошти у виробництво і чи принесе воно дохід, чи будуть окупатися витрати сил і засобів. Основним розділом бізнес-плану є комплексне обґрунтування (економічне, екологічне, техніко-економічне, агроекономічне, соціальне) організації виробництва і території сільськогосподарського підприємства.

  Можлива розробка техніко-економічного обґрунтування і виходячи з контрольних показників, доведених не "зверху", а самим суб'єктом, що господарює. На підставі контрольних показників можуть також складатися проекти внутрігосподарського землеустрою спеціалізованих сільськогосподарських підприємств (державних, комунальних та ін.).

  Важливою особливістю розробки проекту внутрігосподарського землеустрою   є   фактор   використання   сільськогосподарським   підпри-

  94

   

  н>

   

  ємством продуктивних угідь, що мають різний правовий статус, який обумовлює необхідність диференціації підходів при їхній організації.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.