Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. > 

  6.2. Планування використання та охорони земель

  Існуюча раніше в Україні система планування використання та охорони земель була орієнтована на централізований розподіл земельних ресурсів. Роль землеустрою зводилася, головним чином, до міжгалузевого перерозподілу земель, найчастіше без врахування інтересів безпосередніх виробників продукції, територіальних властивостей землі.

  В умовах ринкової економіки постало завдання максимального задоволення економічних інтересів як землекористувачів, так і держави з урахуванням перспектив розвитку.

  У зв'язку з цим, метою робіт із планування використання та охорони земель, які повинні проводитись в даний час, є визначення довгострокової чи короткострокової перспективи раціонального використання земель з'сіх категорій незалежно від форм власності на землю і господарювання, розробка пропозицій для прийняття рішень щодо перерозподілу земель з урахуванням потреби в земельних ресурсах агропромислового комплексу, лісового господарства та об'єктів природно-заповідного, природоохо­ронного, оздоровчого, історико-культурного призначення, розвитку міст та інших поселень, промисловості, транспорту, гірничодобувних галузей, створення фонду перерозподілу земель з метою забезпечення земельними ділянками громадян для ведення садівництва, городництва, індиві­дуального житлового і дачного будівництва, забезпечення заходів щодо охорони земель та інших цілей.

  Відповідно до ст. ст. 177 і 178 Земельного кодексу України планування використання та охорони земель здійснюється шля том проведення робіт:

  по    складанню    загальнодержавних    і    регіональних    програм

  використання та охорони земель;

  по природно-сільськогосподарському районуванню і зонуванню

  земель та особливо охоронних територій;

  по складанню схем зонування земель в межах населених пунктах; та

  територій для розміщення садівничих, городницьких і дачних об'єднань;

  •               по складанню схем формування спеціальних земельних фондів.

  Складовою частиною землевпорядної документації по плануванню

  використання та охорони земель повинна стати розробка питань, які містять систему заходів щодо формування сталого землекористування та

  87

   

  обгрунтованому розміщенню, відповідно до екологічних і економічних вимог, компактних і оптимальних по площі землеволодінь, створення сприятливих територіальних умов для ефективного ведення сільськр-господарської та іншої господарської діяльності, сталому розвитку міст і інших поселень відповідно до містобудівної документації, розробці комплексу заходів щодо охорони земель.

  Для забезпечення системного планування та охорони земель кожне адміністративно-територіальне утворення повинне мати програму використання та охорони земель.

  Реалізація програм повинна здійснюватися шляхом подальшої розробки і реалізації схем землеустрою адміністративно-територіальних утворень, схем (проектів) міського землекористування.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 54      Главы: <   21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. > 

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.