Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § ВСТУП

  § Розділ 1. Еволюція розвитку землеустрою як науки

  § 1.1. Виникнення землеустрою (землерозіїоділу) і перші землевпорядні дії

  § 1.2. Розвиток землеустрою як науки

  § Розділ 2. Землеустрій в системі суспільного виробництва

  § 2.1. Земельно-територіальний ресурс в системі суспільних інтересів і відносини

  § 2.2. Земля як товар в ринковій економіці

  § 2.3. Соціально-економічний зміст землеустрою

  § Розділ 3. Землеустрій в зарубіжних країнах

  § 3.1. Поняття землеустрою в зарубіжних країнах

  § 3.2. Планування використання земель адміністративно-територіальних утворень

  § 3.3. Державні, регіональні та муніципальні програми використання та охорони земель

  § 3.4. Межування земель

  § 3.5. Землеустрій з удосконалення землеволодінь та землекористувань

  § 3.6. Внутрігосподарський землеустрій

  § 4.1. Формування власності на землю

  § 4.2. Землеустрій в умовах ринкової економіки

  § Розділ 5. Теоретичні основи сучасного землеустрою

  § 5.1. Мета, характер і зміст сучасного землеустрою

  § 5.2. Принципи і завдання землеустрою

  § 5.4. Основні поняття і визначення системи землеустрою в Україні

  § Розділ 6. Склад і види землевпорядних робіт

  § 6.1. Вивчення стану земель

  § 6.2. Планування використання та охорони земель

  § 6.3. Територіальний землеустрій

  § 6.4. Внутрігосподарський землеустрій

  § 6.5. Зокремлений землеустрій

  § Розділ 7. Особливості сучасного землеустрою

  § 7.1. Землеустрій на землях сільськогосподарського призначення

  § 7.2. Особливості внутрігосподарського землеустрою в умовах ринкової економіки

  § 7.3. Землеустрій в містах та інших населених пунктах

  § 7.4. Особливості землеустрою в регіонах, які мають негативні явища при використанні земель

  § Розділ 8. Система землеустрою в Україні

  § 8.1. Суть, зміст і структурні елементи системи землеустрою

  § 8.2. Основні складові та функції системи землеустрою

  § 8.3. Землевпорядне виробництво та його інформаційне забезпечення

  § Розділ 9. Управління системою землеустрою

  § 9.1. Державне управління землеустроєм

  § 9.2. Впорядкування відносин між учасниками землеустрою

  § 9.3. Формування джерел фінансування проведення землеустрою

  § 9.4. Науково-технічний прогрес в землеустрої

  § 9.5.  Правове забезпечення землеустрою

  § 9.6. Державний контроль за проведенням землеустрою і здійсненням землевпорядних заходів

  § 9.7.   Інформаційний банк даних системи землеустрою

  § 9.8. Кадрове забезпечення землеустрою
       § КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
       § ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ БАКАЛАВРА

  § КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
       § ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІСТА
       § КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
       § ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ МАГІСТРА
       § ЛІТЕРАТУРА

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.