§ 3. Місце колізійних норм у джерелах права

§ 3. Місце колізійних норм у джерелах права

56
0

Колізійні норми можуть міститись у різних джерелах права,
Зокрема в законах з міжнародного приватного права: Австрії І978 p., Угорщини
1979 p., Польщі 1965 p., Швейцарії 1987 p., Румунії 1992 p., Законі Албанії
1964 р. про користування цивільними правами іноземцями та застосування
іноземного права. Зазначені нормативно-правові акти містять систему колізійних
норм, призначених для врегулювання правосуб’єкт-ності осіб у цивільних,
шлюбно-сімейних, трудових відносинах, визнання та виконання рішень іноземних
судів тощо. У державах, де немає єдиного закону з питань міжнародного
приватного права, колізійні норми можуть бути в окремих юридичних актах. Так, у
Болгарії колізійні норми містяться в Декреті про економічне, промислове,
наукове й технічне співробітництво з іноземними юридичними та фізичними особами
від 12 червня 1974 р. тощо.

Правові системи колишніх союзних республік свого часу
опинилися в неоднаковому становищі стосовно наявності колізійних норм,
покликаних урегулювати відносини з «іноземним елементом». У найбільш
вигідному становищі знаходилася правова система України та Білорусі з їх
порівняно розвиненими системами колізійних норм. Водночас зміст цих норм був
недосконалим.

Колізійні норми України сьогодні систематизовані в її
окремих актах (Цивільному кодексі, Кодексі про шлюб та сім’ю України; Законі
України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 р. та ін.). У національних
нормативно-правових актах України можуть міститися й окремі колізійні норми,
як, наприклад, у ст. 8 Кодексу законів про працю України («Регулювання
трудових відносин громадян, які працюють за межами своїх держав»).

Колізійні норми є і в міжнародних угодах, наприклад, у
Гаазькій конвенції про колізію законів стосовно форми заповідальних
розпоряджень від 5 жовтня 1961 p.; Гаазькій кон-

51

і

венції про право, що застосовується до аліментних
зобов’язань від 2 жовтня 1973 p.; Мінській конвенції про правову допомогу 1993
р.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ