Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація

  § ЗМІСТ
       § CONTENTS
       § ВСТУП
       § ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО»
       § ПРОГРАМА КУРСУ «ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО»

  § Тема 1 Загальна характеристика господарського права. Господарські правовідносини. Господарське законодавство

  § 1.1. Поняття і предмет господарського права

  § 1.2. Господарські відносини та правовідносини, їх ознаки та види

  § 1.3. Вплив держави на господарську діяльність

  § 1.4. Поняття і види суб'єктів господарського права

  § 1.5. Поняття і класифікація господарського законодавства

  § 1.6. Система господарського законодавства

  § Тема 2. Підприємництво як спосіб здійснення господарської діяльності

  § 2.1. Поняття і принципи підприємництва

  § 2.2. Засоби впливу держави на підприємницьку діяльність

  § 2.3. Сутність і порядок ліцензування певних видів господарської діяльності

  § 2.4. Сутність і порядок патентування певних видів підприємницької діяльності

  § 2.5. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
       § Тема З Правове становище підприємств

  § 3.1. Поняття і види підприємств

  § 3.2. Порядок створення та установчі документи підприємств

  § 3.3. Припинення діяльності підприємства

  § 3.4. Об'єднання підприємств

  § Тема 4 Правовий статус господарських товариств

  § 4.1. Поняття і правові основи діяльності господарських товариств

  § 4.2. Особливості правового статусу акціонерного товариства

  § 4.3. Правовий режим акцій

  § 4.4. Правовий режим дивідендів

  § 4.5. Управління акціонерним товариством

  § 4.6. Правове становище товариства з обмеженою відповідальністю і товариства з додатковою відповідальністю

  § 4.7. Особливості правового становища повного товариства

  § 4.8. Правове становище командитного товариства

  § Тема 5 Правове становище некомерційних суб'єктів господарського права

  § 5.1. Поняття господарських і негосподарських організацій

  § 5.2. Правовий статус негосподарських організацій

  § 5.3. Правовий статус некомерційних суб'єктів господарювання

  § Тема 6 Правове регулювання відносин власності в Україні

  § 6.1. Загальні основи права власності в економіці України

  § 6.2. Право державної власності

  § 6.3. Право комунальної власності

  § 6.4. Право приватної власності

  § 6.5. Правовий режим майна підприємства

  § Тема 7 Господарсько-договірні зобов'язання. Господарсько-правова відповідальність

  § 7.1. Поняття і види господарських зобов'язань

  § 7.2. Поняття, види та функції господарських договорів

  § 7.3. Зміст господарських договорів

  § 7.4. Порядок укладення господарських договорів

  § 7.5. Порядок виконання господарських зобов'язань

  § 7.6. Правове забезпечення виконання господарських зобов'язань

  § 7.7. Припинення господарських зобов'язань

  § 7.8. Поняття і функції господарсько-правової відповідальності

  § 7.9. Види господарських санкцій

  § 8.1. Основні поняття законодавства про банкрутство

  § 8.2. Заходи щодо запобігання банкрутству

  § 8.3. Підстави порушення провадження по справі про банкрутство

  § 8.4. Розпорядження майном боржника

  § 8.5. Санація боржника як судова процедура

  § 8.6. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство

  § 8.7. Мирова угода

  § Тема 9 Правовий захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

  § 9.1. Державний захист прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

  § 9.2. Порядок досудового врегулювання спорів

  § 9.3. Загальні засади судового захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання

  § 9.4. Розгляд господарських спорів третейськими судами

  § Тема 10 Правові засади обмеження монополізму в економіці України

  § 10.1. Призначення правового захисту економічної конкуренції

  § 10.2. Правовий статус Антимонопольного комітету

  § 10.3. Основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції

  § 10.4. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції

  § Тема 11 Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  § 11.1. Поняття, принципи та суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

  § 11.2. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

  § 11.3. Зовнішньоекономічний договір

  § 11.4. Відповідальність за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності

  § 11.5. Правовий режим іноземних інвестицій

  § 11.6. Правовий статус спеціальних економічних зон

  § Тема 12 Правове регулювання банківської діяльності та кредитно-розрахункових відносин

  § 12.1. Правовий статус банків

  § 12.2. Правове регулювання кредитних відносин

  § 12.3. Правове регулювання розрахункових відносин

  § Тема 13 Правові основи біржової діяльності в Україні

  § 13.1. Поняття, юридичні ознаки та види бірж

  § 13.2. Поняття і види біржових угод

  § Тема 14 Правові основи безпеки господарської діяльності

  § 14.1. Правовий режим інформації з обмеженим доступом

  § 14.2. Основні види правопорушень та відповідальність у сфері відносин, пов'язаних з комерційною таємницею

  § Тема 15 Правові основи забезпечення якості продукції та захисту прав споживачів

  § 15.1. Правові засади стандартизації та сертифікації продукції

  § 15.2. Правове забезпечення єдності вимірювань

  § 15.3. Державний захист прав споживачів

  § 15.4. Відповідальність за правопорушення в сфері забезпечення якості
       § ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ
       § ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
       § САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
       § СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
       § ЛІТЕРАТУРА ОСНОВНА

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.