Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ПЕРЕДМОВА

  § Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ФУНКЦІЇ ТА СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА

  § 1.1. Предмет, метод і функції трудового права

  § 1.2. Система трудового права як галузі права

  § Тема 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА

  § 2.1. Поняття джерел (форм) трудового права, їх класифікація та види нормативно-правових актів, які регулюють трудові відносини

  § 2.2. Чинність нормативних актів у часі й просто-а також за категоріями працівників
       § Тема З. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА

  § 3.1. Поняття та значення принципів трудового права

  § 3.2. Система основних принципів трудового права

  § 3.3. Зміст основних принципів трудового права

  § Тема 4. СУБ'ЄКТИ ТРУДОВОГО ПРАВА

  § 4.1. Поняття, види суб'єктів трудового права та їх правовий статус

  § 4.2. Громадяни (працівники) як суб'єкти трудового права

  § 4.3. Роботодавці та організації роботодавців як суб'єкти трудового права

  § 4.4. Виборні профспілкові органи та інші уповноважені на представництво трудовим колективом органи як суб'єкти трудового права

  § Тема 5. ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ТРУДОВОГО ПРАВА

  § 5.1. Поняття і види правовідносин у трудовому праві

  § 5.2. Трудові відносини

  § 5.3. Правовідносини, що тісно пов'язані з трудовими

  § Тема 6. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ ТА УГОДИ

  § 6.1. Правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод

  § 6.2. Колективний договір

  § 6.3. Поняття, види та сторони угод
       § СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.