• «      «

       § 
       § 
       § 
       § 
       §  ,
       § 
       § 
       §  ,
       §  : ,
       § 
       §  : , ,
       § 
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  ,
       §  :
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  , , ,
       §  :
       §  :
       § 
       §  ()
       §  : , ,
       §  : , ,
       §  ,
       §  . ,
       § 
       §  : , ,
       § 
       §  , , -
       § 
       § 
       § 
       § 
       § 
       §  :
       § 
       §  : ,
       §  :
       §  :
       §  -
       § 
       §  :
       § 
       § 
       § 
       § , ,
       §  ()
       §  :
       §  ,
       § 
       § 
       § , ,
       § 
       §  :
       § 
  «      «

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 2005-2018 .