§4. Дієздатність фізичних осіб

§4. Дієздатність фізичних осіб

369
0

Для того, щоб повною мірою користуватися благами права,
однієї правоздатності було замало. Адже правоздатність — тільки наявність прав,
скористатися якими особа може самостійно тільки за наявності дієздатності. Якщо
правоздатність — це здатність бути адресатом об’єктивного права, то
дієздатність — це здатність проявляти свою волю, яка має юридичні наслідки,
тобто здійснювати юридичні дії і особисто відповідати за власні протиправні
дії.

У римському праві не за кожною особою визнавалася здатність
здій­снювати юридичні дії. Римські юристи вважали, що особисто можуть
користуватись власними правами і особисто відповідати за власні про­типравні
дії тільки ті особи, які своїм віком, моральним та фізичним станом можуть
гарантувати, що вони ведуть себе як розумні люди.

На відміну від правоздатності, дієздатність наставала у
людини не з моменту її народження, а з досягненням певного віку, коли вона
ставала здатною правильно оцінювати свої дії, усвідомлювати їх, відповідати за
вчинені правопорушення, тобто вільно виявляти свою волю. Дієздатність залежала
також від інших факторів: стану здоров’я, вчинення поганих вчинків тощо.

Все населення Римської держави поділялося на такі вікові
групи.

Перша — це діти: хлопчики і дівчата віком до 7 років. Вони
вважалися абсолютно недієздатними, від їх імені діяв опікун.

Друга — дівчата віком 7—12 років і хлопці 7—14 років.
Представники цієї групи вважалися частково дієздатними, могли здійснювати
дрібні угоди (купівля-продаж, дарування, обмін).

Третю групу становили особи (з 12 років — дівчата, з 14 —
хлопці до 25 років), що визнавалися неповністю дієздатними. Повноліття нас­тавало
з 25 років.

На обмеження дієздатності осіб впливали їх фізичний стан,
душевні хвороби (божевілля, недорозвинутість), фізичні вади (відсутність
якогось органу або неправильне його функціонування, відсутність зовнішнього
сприйняття.

Обмежувалися в дієздатності марнотратники — особи, які в
силу слабкості характеру, витрачають своє майно, і через це виникає загроза
повного його знищення. Марнотратникам призначався піклувальник, який піклувався
про їхній майновий стан.

НЕТ КОММЕНТАРИЕВ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ