Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ

  § Тема 1. Предмет та система римського приватного права

  § §1. Предмет римського приватного права

  § §2. Значення римського права для сучасної юриспруденції

  § §3. Система римського права

  § §4. Етапи розвитку римського права

  § §5. Рецепція римського права

  § Тема 2 Джерела римського права

  § §1. Поняття джерел права

  § §2. Джерела правоутворення
       § Тема З Суб'єкти цивільного права

  § §1. Поняття статусного права

  § §2. Поняття особи та її правоздатність

  § §3. Обмеження правоздатності

  § §4. Дієздатність фізичних осіб

  § §5. Статусні суди

  § Тема 4 Захист суб'єктивного права

  § §1. Поняття здійснення права

  § §2. Поняття і класифікація римських позовів

  § §3. Захист і заперечення проти позовів

  § §4. Особливі засоби преторського захисту

  § §5. Форми захисту суб'єктивних прав

  § §6. Позовна давність

  § Тема 5 Сімейні правовідносини

  § §1. Поняття сімейного права

  § §2. Римська сім'я. Агнатське і когнатське споріднення

  § §3. Поняття шлюбу та його види

  § §4. Особисті та майнові відносини подружжя

  § §5. Батьківська влада

  § §6. Опіка та піклування

  § Тема 6 Речі як об'єкти права

  § §1. Поняття і система речових прав

  § Тема 7 Власність

  § §1. Поняття власності

  § §2. Зміст і поняття права власності. Його види

  § §3. Способи набуття права власності

  § Тема 8 Володіння

  § §1. Поняття володіння

  § §2. Види володіння

  § §3. Набуття володіння

  § §4. Втрата володіння

  § §5. Захист володіння

  § Тема 9 Права на чужі речі

  § §1. Поняття і види прав на чужі речі

  § §2. Поняття і види сервітутів

  § §3. Виникнення, припинення і захист сервітутів

  § §4. Особливі види сервітутів: емфітевзис і суперфіцій

  § §5. Заставне право

  § Тема 10 Зобов'язальне право

  § §1. Поняття і зміст зобов'язання

  § §2. Види зобов'язань

  § §3. Припинення зобов'язання

  § §4. Наслідки невиконання зобов'язання

  § Тема 11 Договори як джерела зобов'язань

  § §1. Поняття і види договорів

  § §2. Умови дійсності договорів

  § §3. Зміст договору

  § §4. Окремі види договорів

  § 4.1.   Вербальні контракти

  § 4.2.  Літеральні контракти

  § 4.3.  Реальні контракти

  § 4.4.   Консенсуальні контракти

  § 4.5.   Безіменні контракти

  § 4.6. Пакти

  § Тема 12 Зобов'язання ніби з договорів

  § Тема 13 Деліктні зобов'язання

  § Тема 14 Зобов'язання ніби з деліктів

  § Тема 15 Спадкове право

  § §1. Поняття спадкового права

  § §2. Спадкування за законом

  § §3. Спадкування за заповітом

  § §4. Відкриття і прийняття спадщини

  § §5. Сингулярне наступництво
       § Програма курсу "Римське приватне право"
       § Контрольні запитання та казуси
       § Словник юридичних визначень, термінів і понять
       § Література до дисципліни

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.