Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ПЕРЕДМОВА

  § Розділ   І. ПОНЯТТЯ ТА ПРЕДМЕТ РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА

  § §1. Предмет курсу "Римське приватне право"

  § §2. Значення вивчення римського приватного права для сучасних юристів

  § §3. Рецепція римського права

  § §4. Причини рецепції римського права

  § §5. Про рецепцію римського приватного права в Україні

  § Розділ   II. ДЖЕРЕЛА РИМСЬКОГО ПРИВАТНОГО ,  ПРАВА

  § §1. Поняття та види джерел римського приватного права

  § §2. Звичай та звичаєве право

  § §3. Закон

  § §4. Преторське право

  § §5. Юриспруденція і юристи

  § §6. Постанови сенату

  § §7. Імператорські конституції

  § §8. Кодифікація Юстиніана
       § Розділ III. ОСОБИ

  § §1. Поняття особи та її право- і дієздатність

  § §2. Правове становище різних категорій населення Риму

  § §3. Юридичні особи
       § Розділ  IV. СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ

  § §1. Види сім'ї в Римі

  § §2. Шлюб та його види

  § §3. Умови вступу в шлюб, порядок його укладення та розривання

  § §4. Особисті та майнові відносини між подружжям

  § §5. Правові відносини між батьками і дітьми

  § §6. Опіка і піклування

  § Розділ   V. УЧЕННЯ ПРО ПОЗОВ (ПРОЦЕС)

  § §1. Поняття та особливості римського цивільного процесу

  § §2. Судочинство і судді

  § §3. Види цивільного процесу в Римі

  § §4. Оскарження та виконання судового рішення

  § §5. Особливі засоби преторського захисту

  § §6. Екстраординарний процес

  § §7. Поняття та види позовів

  § §8. Позовна давність
       § Розділ  VI. РЕЧОВЕ ПРАВО

  § §1. Поняття речового і зобов'язального права

  § §2. Поняття та види речей
       § Розділ VII. ВОЛОДІННЯ

  § §1. Поняття та види володіння

  § §2. Набуття і припинення володіння

  § §3. Захист володіння

  § Розділ   VIII. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

  § §1. Поняття та виникнення права власності

  § §2. Зміст права власності

  § §3. Обмеження права власності

  § §4. Види права власності

  § §5. Способи набуття і припинення права власності

  § §6. Захист права власності

  § Розділ   IX. ПРАВА НА ЧУЖІ РЕЧІ

  § §1. Поняття та види прав на чужі речі

  § §2. Поняття сервітутів та їх види

  § §3. Встановлення, припинення і захист сервітутів

  § §4. Емфітевзис і суперфіцій та заставне право
       § Розділ  X. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

  § §1. Загальне вчення про зобов'язання

  § §2. Підстави виникнення зобов'язань та їх класифікація

  § §3. Сторони у зобов'язанні

  § §4. Виконання зобов'язання

  § §5. Наслідки невиконання зобов'язання

  § §6. Забезпечення зобов'язань

  § Розділ   XI. ЗАГАЛЬНЕ ВЧЕННЯ ПРО ДОГОВІР

  § §1. Поняття та класифікація договорів

  § §2. Структура договору

  § §3. Загальні умови дійсності договору

  § Розділ  XII. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ

  § §1. Вербальні контракти

  § §2. Літеральні контракти

  § §3. Реальні контракти

  § §4. Консенсуальні контракти

  § §5. Безіменні контракти

  § §6. Пакти та їх види
       § Розділ   XIII. ПОЗАДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

  § §1. Зобов'язаний иіби з договору

  § §2. Зобов'язання з деліктів

  § §3. Зобов'язання ніби з приватних деліктів
       § Розділ   XIV. СПАДКОВЕ ПРАВО

  § §1. Основні поняття спадкового права

  § §2. Історія виникнення і розвитку спадкового права

  § §3. Спадкування за заповітом

  § §4. Спадкування за законом

  § §5. Необхідне спадкування (обов'язкова частка)

  § §6. Прийняття спадщини

  § §7. Легати і фідеїкоміси

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.