Главная

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § Анотація
       § Зміст
       § Авторський колектив
       § Глава I ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

  § § 1. Кримінальне право як галузь законодавства

  § § 2. Кримінальне право у системі права України

  § § 3. Кримінальне право і політика держави у сфері протидії злочинності

  § § 4. Наука кримінального права

  § § 5. Кримінальне право як навчальна дисципліна
       § Глава II ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЙОГО ТЛУМАЧЕННЯ

  § § 1. Поняття закону про кримінальну відповідальність

  § § 2. Структура закону про кримінальну відповідальність

  § § 3. Тлумачення закону про кримінальну відповідальність
       § Глава III ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ЧАСІ І ПРОСТОРІ

  § § 1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі

  § § 2. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі
       § Глава IV ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЛОЧИНІВ

  § § 1. Поняття та ознаки злочину

  § § 2. Криміналізація суспільно небезпечних діянь. Декриміналізація діянь

  § § 3. Малозначність діяння

  § § 4. Відмінність злочинів

  § § 5. Класифікація злочинів та її значення
       § Глава V КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА її ПІДСТАВИ

  § § 1. Поняття кримінальної відповідальності та її реалізація

  § § 2. Підстави кримінальної відповідальності
       § Глава VI СКЛАД ЗЛОЧИНУ ТА ЙОГО ВИДИ

  § § 1. Поняття та значення складу злочину

  § § 2. Елементи складу злочину та їх ознаки. Обов'язкові та факультативні ознаки складу злочину

  § § 3. Види складів злочину

  § § 4. Склад злочину й кваліфікація злочину
       § Глава VII ОБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ

  § § 1. Поняття об'єкта злочину

  § § 2. Види об'єктів злочину

  § § 3. Предмет злочину

  § § 4. Потерпілий від злочину
       § Глава VIII ОБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

  § § 1. Поняття та значення об'єктивної сторони складу злочину

  § § 2. Суспільно небезпечне діяння та його види

  § § 3. Суспільно небезпечні наслідки

  § § 4. Причиновий зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками

  § § 5. Факультативні ознаки об'єктивної сторони складу злочину
       § Глава IX ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)

  § § 1. Поняття суб'єкта злочину

  § § 2. Вік, з якого настає кримінальна відповідальність

  § § 3. Осудність

  § § 4. Обмежена осудність

  § § 5. Неосудність

  § § 6. Спеціальний суб'єкт злочину

  § § 7. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння
       § Глава X СУБ'ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ

  § § 1. Поняття і значення суб'єктивної сторони складу злочину

  § § 2. Вина: її поняття та форми

  § § 3. Умисел та його види

  § § 4. Необережність та її види

  § § 5. Складна (подвійна) форма вини

  § § 6. Мотив і мета злочину. Емоційний стан

  § § 7. Помилка та її кримінально-правове значення
       § Глава XI СТАДІЇ ВЧИНЕННЯ УМИСНОГО ЗЛОЧИНУ

  § § 1. Поняття й види стадій вчинення умисного злочину

  § § 2. Закінчений та незакінчений злочин

  § § 3. Готування до злочину

  § § 4. Замах на злочин та його види

  § § 5. Кримінальна відповідальність за незакінчений злочин

  § § 6. Добровільна відмова від доведення злочину до кінця
       § Глава XII СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ

  § § 1. Поняття та ознаки співучасті у злочині

  § § 2. Види співучасників

  § § 3. Форми співучасті

  § § 4. Кримінальна відповідальність співучасників

  § § 5. Ексцес виконавця

  § § 6. Добровільна відмова співучасників від вчинення злочину

  § § 7. Причетність до злочину
       § Глава XIII МНОЖИННІСТЬ ЗЛОЧИНІВ

  § § 1. Поняття множинності злочинів та її кримінально-правова характеристика

  § § 2. Повторність злочинів

  § § 3. Сукупність злочинів

  § § 4. Рецидив злочинів

  § § 5. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів
       § Глава XIV ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННІСТЬ ДІЯННЯ

  § § 1. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння

  § § 2. Необхідна оборона

  § § 3. Уявна оборона      

  § § 4. Затримання особи, що вчинила злочин

  § § 5. Крайня необхідність

  § § 6. Фізичний або психічний примус

  § § 7. Виконання наказу або розпорядження

  § § 8 Діяння, пов'язане з ризиком

  § § 9. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації
       § Глава XV ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  § § 1. Поняття та види звільнення від кримінальної відповідальності

  § § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям

  § § 3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим

  § § 4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки

  § § 5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки

  § § 6. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

  § § 7. Звільнення від кримінальної відповідальності за актом амністії
       § Глава XVI ПОНЯТТЯ ТА ЦІЛІ ПОКАРАННЯ

  § § 1. Поняття покарання

  § § 2. Цілі покарання
       § Глава XVII СИСТЕМА ТА ВИДИ ПОКАРАНЬ

  § § 1. Система покарань, її поняття, ознаки та значення

  § § 2. Класифікація покарань

  § § 3. Основні покарання

  § § 4. Додаткові покарання

  § § 5. Покарання, які можуть застосовуватися як основні і як додаткові

  § § 6. Правові наслідки ухилення від покарання
       § Глава XVIII ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ

  § § 1. Загальні засади призначення покарання

  § § 2. Обставини, що пом'якшують покарання

  § § 3. Обставини, які обтяжують покарання

  § § 4. Призначення покарання за незакінчений злочин та злочин, вчинений у співучасті

  § § 5. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом

  § § 6. Призначення покарання за сукупністю злочинів

  § § 7. Призначення покарання за сукупністю вироків

  § § 8. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення
       § Глава XIX ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ

  § § 1. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування

  § § 2. Звільнення від покарання без його призначення

  § § 3. Звільнення від подальшого відбування покарання

  § § 4. Заміна покарання більш м'яким

  § § 5. Пом'якшення покарання
       § Глава XX СУДИМІСТЬ

  § § 1. Поняття та правові наслідки судимості

  § § 2. Строки погашення судимості

  § § 3. Обчислення строків погашення судимості

  § § 4. Зняття судимості
       § Глава XXI ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ

  § § 1. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру

  § § 2. Види примусових заходів медичного характеру та їх застосування

  § § 3. Поняття, мета та порядок застосування примусового лікування
       § Глава XXII ОСОБЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ

  § § 1. Загальні положення

  § § 2. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх

  § § 3. Покарання, які застосовуються до неповнолітніх, та їх особливості

  § § 4. Призначення покарання неповнолітнім

  § § 5. Звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо неповнолітніх

  § § 6. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру

  § § 7. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання неповнолітніх у зв'язку із закінченням строків давності

  § § 8. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх

  § § 9. Погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх
       § Глава XXIII КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ (ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ)

  § § 1. Загальна характеристика основних сучасних правових сімей

  § § 2. Кримінальне право країн романо-германської сім'ї

  § § 3. Кримінальне право країн загального права

  § § 4. Кримінальне право мусульманських країн

  § § 5. Кримінальне право держав Далекого Сходу

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2018 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.