7.5.   Правила ІНКОТЕРМС. - Господарське законодавство - Я.М. Пігач, Л.М. Труфанова. - Предпринимательское право - Право на vuzlib.org

Разделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 88      Главы: <   65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75. > 
  загрузка...

  7.5.   Правила ІНКОТЕРМС.

  Правила ІНКОТЕРМС відомі в усьому світі і дуже широко застосовуються в практиці міжнародної торгівлі. ІНКОТЕРМС -скорочене від англійського "International Commercial Terms" (Міжнародні торгові терміни), - повна їх назва - Міжнародні правила тлумачення торгових термінів (часто їх називають ще -базисні умови постачання). Видаються вони Міжнародною торговельною палатою і вперше були опубліковані в 1936 році. Надалі в них вносилися зміни і доповнення в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 роках. По своїй суті Правила ІНКОТЕРМС є систематизованим зводом ряду міжнародних торговельних порядків.

  Застосування термінів ІНКОТЕРМС дозволяє суб'єктам господарювання (продавцю і покупцю) із різних країн, що можуть мати різне внутрішнє законодавство, різну практику здійснення торгових операцій і т.д., досягти однакового розуміння своїх зобов'язань по постачанню товару, уникнути непотрібної витрати часу на узгодження і детальний опис у договорі купівлі-продажу умов постачання товару, звести до мінімуму можливі суперечки в зв'язку з неправильним розумінням, тлумаченням умов постачання товару і запобігти в зв'язку з цим збої в постачанні.

  Застосування термінів ІНКОТЕРМС українськими господарюючими суб'єктами, у взаємовідносинах із їх іноземними контрагентами спрощує укладання й узгодження торгових договорів, сприяє однаковому розумінню і тлумаченню умов постачання товарів, незважаючи на можливі різниці між законодавством України і законодавством країни контрагента українського суб'єкта господарювання.

  В Україні застосування ІНКОТЕРМС є обов'язковим згідно з Указом Президента України «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів» від 04.10.94 № 567/94 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 505/95 від 01.07.95.

  Чим же відрізняються ІНКОТЕРМС-2000 від ІНКОТЕРМС-1990 ? Чому виникнула необхідність видання нової редакції?

  Як вказує у своїх офіційних коментарях до ІНКОТЕРМС-2000 Міжнародна торговельна палата, вони пропонують більш просте і ясне уявлення 13 термінів (визначень), кожний із яких був

  109

  Господарське законодавство

  переглянутий, а також враховують широке поширення зон вільної (безмитної) торгівлі, збільшення використання електронних засобів зв'язку при вчиненні торгових угод і зміни в практиці транспортування товарів.

  Правила ІНКОТЕРМС по своїй суті є систематизованим зводом торговельних порядків, які носять рекомендаційний характер. Прийняття нової редакції Правил 2000 року не означає, що сторони договору купівлі-продажу не можуть с цього моменту робити посилання в договорі на попередню редакцію Правил 1990 року.

  Однак, з огляду на те, що на даний момент в газеті «Урядовий кур'єр» не надрукована нова редакція ІНКОТЕРМС-2000, українські підприємці можуть користуватись правилами ІНКОТЕРМС-1990, або додатково включити в договір ті положення ІНКОТЕРМС-2000, якими змінені відповідні положення ІНКОТЕРМС-1990.

  Всі терміни в Правилах ІНКОТЕРМС-1990 розділені на 4 категорії:

  терміни групи «Е» (Е - Т term - EX works) - коли продавець надає товари покупцеві безпосередньо в своїх приміщеннях;

  терміни групи «F» (F - FCA, FAS & FOB) - продавець зобов'язується надати товар в розпорядження перевізника, який забезпечується покупцем;

  терміни групи «С» (С - CFR, CIF & СІР) - продавець зобов'язується укласти договір перевезення, однак без прийняття на себе ризику випадкової загибелі або пошкодження товару або яких-небудь додаткових затрат після навантажування товару;

  терміни групи «D» (DAF,  DES,  DEQ,  DDU &  DDP) -

  продавець несе всі затрати й приймає на себе всі ризики до моменту доставки товару в країну призначення.

  По всім термінам зобов'язання сторін згруповані по 10 основним напрямкам, так що кожному зобов'язанню продавця відповідає відповідне зобов'язання покупця.

  110

  Господарське законодавство

  ІНКОТЕРМС-2000

  Група Е

  Відправлення

   

  EXW

  Франко-завод (... назва місця)

  Група F

  Основне перевезення не оплачено

   

  FCA FAS FOB

  Франко-перевізник (... назва місця призначення) Франко вздовж борту судна (... назва порту відвантаження) Франко-борт (... назва порту відвантаження)

  Група С

  Основне перевезення оплачено

   

  CFR CIF

  СРТ СІР

  Вартість і фрахт (... назва порту призначення) Вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення)

  Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця призначення) Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва місця призначення)

  Група D

  Прибуття

   

  DAF DES

  DEQ DDU DDP

  Поставка до кордону (... назва місця поставки) Поставка з судна (... назва порту призначення) Поставка з причалу (... назва порту призначення)

  Поставка без сплати мита (... назва місця призначення)

  Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення)

  Далі під усіма термінами, як і в ІНКОТЕРМС-1990, відповідні обов'язки сторін зведені в групи під 10 заголовками статей, де кожна стаття з боку продавця "віддзеркалює" статус покупця щодо цього ж питання.

  «все книги     «к разделу      «содержание      Глав: 88      Главы: <   65.  66.  67.  68.  69.  70.  71.  72.  73.  74.  75. > 

   
  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.