АНОТАЦІЯ

Міністерство внутрішніх справ України'

раціональний університет внутрішніх справ

Кримський юридичний інститут

Актуальні проблеми сучасної криміналістики

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

У двох частинах Частина 1

Сімферополь - Алушта, 19-21 вересня 2002 р.

Сімферополь

ДОЛЯ

загрузка...

2002

 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: д-р юрид. наук проф. Венедиктов B.C.

(голова), канд. юрид. наук, доц. Дубко Ю.В. (заступник голови), Михайличенко Г.Б. (відповідальний секретар), д-р юрид. наук проф. Бахін В.П., канд. юрид. наук Михайлов М.А., канд. хім. наук Позій B.C., д-р філол. наук проф. Прадід Ю.Ф.

А 43 Актуальні проблеми сучасної криміналістики // Матеріали науко-во-практичної конференції: У 2-х ч., Сімферополь - Алушта, 19-21 вересня 2002 p.- Сімферополь: Доля, 2002. - Ч. 1. - 268 с.