Господарське право України - В.С. Щербина. - Аграрное право - Право на vuzlib.orgРазделы


Теория государства и права
Аграрное право
Государственное право зарубежных стран
Семейное право
Судебные и правоохранительные органы
Криминальное право
История государства и права России
Административное право
Гражданское право
Конституционное право России
История государства и права зарубежных стран
История государства и права Украины
Банковское право
Правовое регулирование деятельности органов ГНС
Юридическая психология
Финансовое право
Юридическая деонтология
Трудовое право
Предпринимательское право
Конституционное право Украины
Разное
История учений о государстве и праве
Уголовное право
Транспортное право
Авторское право
Жилищное право
Международное право
Международное право
Наследственное право
Налоговое право
Экологическое право
Медицинское право
Информационное право
Судебное право
Страховое право
Торговое право
Хозяйственное право
Муниципальное право
Договорное право
Частное право

 • Вопросы
 • Советы
 • Заметки
 • Статьи

 • Оглавление

       § АНОТАЦІЯ
       § ЗМІСТ
       § ВСТУП
       § Розділ І. ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  § § 1. Поняття та зміст підприємництва

  § § 2. Умови здійснення підприємництва

  § § 3. Підприємець і держава
       § Розділ II. ГОСПОДАРСЬКІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

  § § 1. Предмет регулювання господарського права

  § § 2. Господарські правовідносини, їх ознаки та види
       § § З. Методи господарського права
       § Розділ III. ГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  § § 1. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства

  § § 2. Нормативні акти господарського законодавства: поняття і види

  § § 3. Система господарського законодавства

  § § 4. Проблеми вдосконалення господарського законодавства
       § Розділ IV. СУБ'ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

  § § 1. Поняття суб'єкта господарського права

  § § 2. Види суб'єктів господарського права

  § § 3. Завдання, права та обов'язки суб'єкта господарського права
       § Розділ V. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВ

  § § 1. Поняття підприємства

  § § 2. Організаційно-правові форми підприємств

  § § 3. Створення підприємства

  § § 4. Установчі документи підприємства

  § § 5. Державна реєстрація підприємства

  § § 6. Припинення діяльності підприємства
       § Розділ VI. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  § § 1. Поняття та юридичний статус акціонерного товариства

  § § 2. Засновники, учасники та порядок створення акціонерного товариства

  § § 3. Майно і майнові права в акціонерному товаристві

  § § 4. Правовий режим акцій

  § § 5. Правовий режим дивідендів

  § § 6. Управління акціонерним товариством
       § Розділ VII. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ІНШИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

  § § 1. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю

  § § 2. Повне товариство

  § § 3. Командитне товариство
       § Розділ VIII. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГОСПОДАРСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ

  § § 1. Поняття господарського об'єднання. Законодавство про господарські об'єднання

  § § 2. Види господарських об'єднань

  § § 3. Функції та компетенція господарського об'єднання

  § § 4. Правовий статус промислово-фінансових груп
       § Розділ IX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  § § 1. Поняття та форми власності в економіці України. Право власності

  § § 2. Право державної власності

  § § 3. Право колективної власності

  § § 4. Право приватної власності

  § § 5. Правовий режим майна державних підприємств. Особливості правового режиму майна державних бюджетних установ
       § Розділ X. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ

  § § 1. Правова основа, поняття та особливі ознаки господарського договору

  § § 2. Класифікація і система господарських договорів за законодавством України

  § § 3. Функції господарського договору

  § § 4. Форма господарського договору

  § § 5. Порядок укладання господарських договорів
       § Розділ XI. ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

  § § 1. Поняття відповідальності в господарському праві

  § § 2. Функції відповідальності

  § § 3. Види відповідальності

  § § 4. Підстави відповідальності
       § Розділ XII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКРУТСТВА

  § § 1. Поняття банкрутства. Суб'єкти банкрутства

  § § 2. Підстави для застосування банкрутства

  § § 3. Провадження у справах про банкрутство

  § § 4. Наслідки визнання боржника банкрутом

  § § 5. Черговість задоволення претензій кредиторів
       § Розділ XIII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

  § § 1. Поняття договору оренди. Об'єкти оренди

  § § 2. Сторони в договорі оренди

  § § 3. Порядок укладення договору оренди

  § § 4. Умови договору оренди

  § § 5. Припинення договору оренди

  § § 6. Правове регулювання лізингових операцій в Україні
       § Розділ XIV. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

  § § 1. Поняття і головні цілі приватизації. Законодавство про приватизацію

  § § 2. Об'єкти приватизації

  § § 3. Суб'єкти приватизації

  § § 4. Приватизаційний процес

  § § 5. Способи приватизації

  § § 6. Договірні відносини приватизації
       § Розділ XV. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  § § 1. Поняття та юридичні ознаки біржі

  § § 2. Функції, права та обов'язки біржі

  § § 3. Види біржових угод

  § § 4. Правила біржової торгівлі

  § § 5. Правовий статус фондової біржі
       § Розділ XVI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

  § § 1. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення

  § § 2. Види цін та порядок їх встановлення

  § § 3. Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення
       § Розділ XVII. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ВІДНОСИН

  § § 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір

  § § 2. Порядок відкриття рахунків у банках

  § § 3. Порядок та форми розрахунків у господарському обороті
       § Розділ XVIII. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ МОНОПОЛІЗМУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  § § 1. Монопольне становище на ринку та зловживання ним

  § § 2. Правове становище Антимонопольного комітету

  § § 3. Відповідальність за порушення антимонопольного законодавства

  § § 4. Розгляд справ про порушення антимонопольного законодавства

  § Розділ XIX. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 30ВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

  § § 1. Зовнішньоекономічна діяльність та її регулювання

  § § 2. Правовий режим іноземних інвестицій

  § § 3. Правовий режим вільних економічних зон
       § Розділ XX. ЗАХИСТ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АРБІТРАЖНОМУ СУДІ

  § § 1. Правове становище арбітражних судів

  § § 2. Підвідомчість справ арбітражним судам. Підсудність справ

  § § 3. Доарбітражне врегулювання господарських спорів

  § § 4. Вирішення спорів арбітражним судом
       § СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  polkaknig@narod.ru ICQ 474-849-132 © 2005-2009 Материалы этого сайта могут быть использованы только со ссылкой на данный сайт.